Cinema 4D wersja 18

Cinema 4D wersja 18 daje artystom motion graphic nowe potężne narzędzia oraz sprawia, że VFX jest dostępny dla każdego. Projektanci gier oraz profesjonaliści wizualizacji docenią nowe możliwości – organizacja pracy, modelowanie, animacja oraz ulepszenia shaderów pomogą osiągnąć użytkownikom Cinema 4D zupełnie nowy poziom artystyczny.

Zobacz film
Zobacz – CINEMA 4D w praktyce

Pełna lista nowych możliwości

Pęknięcia Voronoi

Niedestruktywne zniszczenie

Przy pomocy tego narzędzia możesz burzyć ściany. W ten sposób możesz rozbić dowolny obiekt na drobne proceduralne kawałeczki, a dowolny wirtualny obiekt może kontrolować sposó dystrybucji rozbitych fragmentów.

Nieważne, czy geometria jest stworzona przy użyciu splajnów, wieloboków czy cząsteczek – pęknięcia Voronoi zawsze są „żywe”, a to oznacza, że w dowolnym czasie możesz zmienić elementy geometrii. Ponieważ narzędzie to jest częścią MoGraph, więc działa bezproblemowo z Dynamiką oraz efektorami i polami zaniku, które tak lubisz.

Więcej o mięśniach MoGraph

Zobacz film
Loading...

Nowe narzędzia przecinania

Przecina i kroi w kosteczki

Cinema 4D R18 to teraz całkowicie nowe, interaktywne narzędzia przecinania. Nowe narzędzie „Przetnij linią” umożliwia cięcie pojedynczego lub kilku obiektów równocześnie a następnie precyzyjne dopasowanie efektu dzięki interaktywnemu podglądowi. Następnie można zablokować krawędzie, usunąć części podziału lub rozdzielić przecięte obiekty.

Nowe narzędzie „Przetnij płaszczyzną” pozwala na tworzenie nowych krawędzi z wykorzystaniem osi kamery oraz lokalnego lub globalnego układu współrzędnych. Pozycję i obrót płaszczyzny przecięcia możesz dopasować odręcznie – numerycznie lub w oknie widokowym. Narzędzie „Pętla/Przecięcie ścieżką” tworzy symetryczne pętle w oparciu o proporcjonalne lub bezwzlędne odległości od krawędzi. Podczas tworzenia nowych krawędzi zostaje zachowana krzywizna obiektu.

Wszystkie trzy powyższe narzędzia są dostępne niezależnie, więc możesz je łatwo wywołać przy pomocy skrótu z klawiatury lub Menadżera poleceń.

Więcej o modelowaniu

Przetnij płaszczyzną

Przetnij pętlą

Przetnij linią

Śledzenie obiektów

Połącz swoje projekty Cinema 4D z prawdziwym footage przy pomocy śledzenia obiektów. Kolejnym krokiem jest stworzenie VFX oraz narzędzi dostępnych dla wszystkich. Możesz teraz zrekonstruować ruch kamery oraz dowolnych obiektów i w ten sposób połączyć istniejący obraz wideo z kreacją 3D.

Dodaj ścieżki użytkownika 2D dla kluczy obiektu i przypisz je do śledzenia obiektów. W ten sposób możesz zrekonstruować cały obiekt na podstawie kilku ścieżek lub przy pomocy referencyjnej geometrii. W efekcie możesz niezauważalnie zintegrować dowolne obiekty 3D z prawdziwym footage.

Pozostałe nowości w animacji – Kwaterniony, ograniczenia oraz priorytet zmiany

Loading...

Shadery
oraz efekty powierzchniowe

Nowe shadery oraz opcje cieniowania oferują zaawansowane możliwości renderingu w CINEMA 4D R18. Shader cienkich folii umożliwia np. odtworzenie efektu tęczowego mienienia się światła na bąbelkach mydła czy plamach oleju. Shader ten pozwala także na dodanie odcisków palców czy zabrudzeń z oleju na dowolnych powierzchniach. Odwrotna artykulacja otoczenia może być wykorzystana do tworzenia masek dla znoszonych krawędzi lub też do szybszego renderowania rozproszenia podpowierzchniowego. Łapanie cieni to z kolei prosty sposób na wychwytywanie cieni oraz artykulacji otoczenia z obiektów 3D, dzięki czemu można je łatwiej łączyć z prawdziwym footage.

Wzbogacenie renderingu – shader zróżnicowania, Paralaksa oraz Refleksyjność

Loading...

Wszystko o
płynności pracy

Cinema 4D zawsze oferowała szybki i intuicyjny sposób pracy, a wersja R18 posiada nowe narzędzia, które sprawiają, że interfejs jest jeszcze łatwiejszy i bardziej intuicyjny.

Twoje okno do świata 3D zostało diametralnie zmienione dzięki nowym opcjom, tj. SSAO – (Artykulacja otoczenia dla ekranu) , pokazywanie Tesselacji w oknie widoku, podgląd przemieszczeń oraz podgląd wielowarstwowej refleksyjności materiałów.

Płynność pracy została usprawniona dzięki takim narzędziom, jak Engine substancji, RLM oraz różnego typu formaty wymiany danych

Loading...