PORÓWNANIE PRODUKTÓW

Masz wybór, dopasuj go do potrzeb i budżetu

Każda z wersji Cinema 4D została stworzona, by zaspokoić zestawami funkcji konkretnego użytkownika, ale wszystkie one oferują taką samą stabilność, intuicyjny interfejs i solidność. Wybierz pakiet funkcji, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i budżetu. Kiedy zmienią się Twoje potrzeby, wymagania lub budżet możesz w dowolnym momencie przejść na wyższy pakiet dopłacając różnicę w cenie.

See Features

Cinema 4D Prime

Profesjonalne 3D 
zaczyna się tutaj

ZAWIERA NASTĘPUJĄCE
FUNKCJE:

 • Modelowanie
 • Materiały i teksturowanie
 • Oświetlenie
 • Animacja
 • Kamera
 • Zaawansowany rendering
 • Edycja UV
 • Rozszerzone API: C++, Python, C.O.F.F.E.E.
 • Biblioteka Prime: materiały, obiekty, ustawienia

Cinema 4D Broadcast

Idealny program dla
video i telewizji kablowych

ZAWIERA WSZYSTKIE FUNKCJE
CINEMA 4D PRIME ORAZ:

 • Fizyczny Renderer
 • Zaawansowane narzędzia kamery
 • Team Render (na 3 komputery)
 • Narzędzia MoGraph
 • Biblioteka Broadcast materiały, kamery i obiekty

Cinema 4D Visualize

Rozwiązanie dla architektów,
designerów i fotografów

ZAWIERA WSZYSTKIE FUNKCJE
CINEMA 4D PRIME ORAZ:

 • Fizyczny Renderer
 • Zaawansowane narzędzia kamery
 • Team Render (na 3 komputery)
 • Sketch & Toon
 • Biblioteka Visualize materiały, kamery i obiekty

Cinema 4D Studio

Wszystko czego potrzebujesz
do profesjonalnej pracy w 3D

ZAWIERA WSZYSTKIE CECHY
WSZYSTKICH INNYCH PAKIETÓW

 • Fizyczny Renderer
 • Zaawansowane narzędzia kamery
 • Team Render (bez limitu)
 • MoGraph Tools
 • Sketch & Toon
 • Dynamika
 • Cyfrowe rzeźbienie
 • Włosy/futra
 • Traker obiektów
 • Wszystkie biblioteki zaawansowane

Szczegółowe porównanie wersji Cinema 4D

Maxon Cinema 4D Product Comparison

Cinema 4D Studio

 

Cinema 4D Studio

 

Cinema 4D Visualize

 

Cinema 4D Visualize

 

Cinema 4D Broadcast

 

Cinema 4D Broadcast

 

Cinema 4D Prime

 

Cinema 4D Prime

 

BodyPaint 3D

 

BodyPaint 3D

 

Cinema 4D Lite*

 

Cinema 4D Lite*

 

Ogólne
Zaawansowane ustawienia i sceny demo
1
Zakładka adnotacje
1

1

1

1

1
Obsługa arabskiego intefejsu
1

1

1

1

1
Interfejs w 11 wersjach językowych
(w tym polski)

1

1

1

1

1

1
Biblioteka Broadcast, zawiera
materiały, kamery, obiekty

1

1
Zaawansowany wybór kolorów
1

1

1

1

1

1
Wprowadzanie komend z klawiatury
1

1

1

1

1

1
Biblioteki podstawowe
1

1

1

1

1
Rozbudowany help, możliwość przeszukiwania w HTML (j. angielski)
1

1

1

1

1

1
Obsługa systemów Mac i Windows
1

1

1

1

1

1
Własne oznaczenia użytkownika
każdego obiektu

1

1

1

1

1

1
Konfiguracja interferesu użytkownika (paski narzędzi / layouty / menu)
1

1

1

1

1

1
Notatki i komentarze przy obiektach
1

1

1

1

1
Podstawowe ustawienia i sceny demo
1

1

1

1

1

1
System warstw do obiektów
i zarządzanie materiałami

1

1

1

1

1

1
Biblioteka Lite, zawiera
materiały, kamery, obiekty

1

1
Wiele projektów otwartych jednocześnie
1

1

1

1

1

1
Podświetlanie obiektów
1

1

1

1

1

1
Ulepszony OpenGL widoku
1

1

1

1

1
Przeglądarka
1

1

1

1

1

1
Skrypty i SDK
1

1

1

1

1
Przycisk Solo
1

1

1

1

1
Wyświetlanie stereo widoku
1

1

1

1

1
Take System
1

1

1

1

1
Lista zadań do wykonania
1

1

1

1

1

1
Biblioteka Visualize, zawiera materiały, ustawienia i obiekty architektoniczne
1

1
XRefy zewnętrzne instancje /
system referencji

1

1

1

1

1
Vertex Colors
1

1

1

1

1
Modelowanie
ABF unwrapping and relaxing
1

1

1

1

1
Narzędzia podstawowe
1

1

1

1

1
Bevel Deformer
1

1

1

1

1
Deformer Falloff
1

1

1

1

1
Extrude, Lathe, Loft, Sweep
1

1

1

1

1

1
Interactive UV mapping by projection types
1

1

1

1

1
LSCM unwrapping and relaxing
1

1

1

1

1
Sprawdzenie siatki poligonów
1

1

1

1

1
Modeling Generators: Metaball, Boolean, Symmetry, Array, Atom Array, Instance, Connect, Spline Mask, Python
1

1

1

1

1

1
PolyPen
1

1

1

1

1
Scene Objects: Floor, Sky, Environment, Stage, Foreground, Background
1

1

1

1

1

1
Narzędzia Spline
1

1

1

1

1
Subdivision surfaces
1

1

1

1

1

1
Edycja UV
1

1

1

1

1
UV Peeler
1

1

1

1

1
Mapowanie UV z automatycznym usuwaniem szwów
1

1

1

1

1
UVs for Caps
1

1

1

1

1
Narzędzie nóż
1

1

1

1

1
OpenSubdiv Support
1

1

1

1

1
Spline Mask object
1

1

1

1

1
Cyfrowe rzeźbienie
C++ Sculpt Brush API
1

1
Mesh Projection
1

1
Mirroring & Masking
1

1
Python Support for lib_sculpt
1

1
Sculpt Brushes
1

1
Sculpt Layers
1

1
Sculpt functionality
1

1
Sculpt to Pose Morph
1

1
Unsubdivide
1

1
Materiały i Tekstury
12 standardowych kanałów materiału: kolor, rozproszenie, luminescencja, przezroczystość, refleksyjność, środowisko, mgła, wypukłości, normalne, alpha, poświata, przemieszczenie
1

1

1

1

1

1
3D Painting with layers, all blend modes and Photoshop file compatibility
1

1

1

1

1

1
Animated textures (MOV, AVI, sequence) with viewport preview
1

1

1

1

1

1
Blurry reflections and transparencies
1

1

1

1

1

1
Brick, Wood, Weathering, Pavement and Normalizer Shaders
1

1

1

1

1
Choose Photoshop PSD layers per usage
1

1

1

1

1

1
Displacement: intensity (centered), red/green and RGB
1

1

1

1

1

1
Formula Shader
1
Fresnel Shader
1

1

1

1

1

1
Grass Material Shader
1

1
Layer shader
1

1

1

1

1
Multi-brush painting of multiple material channels in single stroke
1

1

1

1

1

1
Noise Procedural shader with 32 different noise algorithms
1

1

1

1

1

1
Normal maps: tangent, object or world
1

1

1

1

1

1
Physically correct IOR presets
1

1

1

1

1

1
Procedural surface shaders
1

1

1

1

1

1
Projection Man
1

1

1

1

1

1
Projection painting
1

1

1

1

1
Proximity-based Proximal shader
1

1

1

1

1

1
Reflectance Channel
1

1

1

1

1
Shading models: Lambertian, Oren-Nayar
1

1

1

1

1

1
Sketch & Toon Art, Hatch, Spot (halftone) Shaders
1

1
Sub-Polygon displacement (SPD)
1

1
Sub-Surface Scattering
1

1

1
Terrain Mask shader
1

1
Texture Manager
1

1

1

1

1
Texture baking: surface color, illumination, Ambient Occlusion, Normals, displacement and more
1

1

1

1

1

1
Transparency with absorption, total internal reflections, exit reflections
1

1

1

1

1

1
Variation Shader
1

1
Inverse Ambient Occlusion
1

1

1

1

1
Parallax Shader
1

1

1

1

1
Set UVW from projection
1

1

1

1

1
Shadow Catcher
1
Thin Film Shader
1

1

1
Oświetlenie
Kaustyka
1

1
Temperatura barw w stopniach Kelvina
1

1

1

1

1

1
Custom lens flares
1

1

1

1

1

1
Globalna Iluminacja
1

1

1

1

1
Cienie miękkie, twarde, powierzchniowe
1

1

1

1

1

1
Światła IES
1

1
Include/exclude light diffusion, specular, shadow per object
1

1

1

1

1

1
Light Types: Omni, Spot, Infinite, Area, Square Spot, Parallel Spot, Square Parallel Spot
1

1

1

1

1

1
Noise within light illumination and/or visibility
1

1

1

1

1

1
Photometric brightness setting in Candela and Lumen
1

1

1

1

1

1
Fizyczne niebo
1

1
Visible, Volumetric and Inverse Volumetric lighting
1

1

1

1

1

1
Kamera
Camera Calibrator
1

1
Camera Composition Helpers
1

1

1

1

1

1
Camera Crane
1

1

1
Camera Focus Picker
1

1

1

1

1

1
Camera Morph
1

1

1
Camera, Target Camera, Stereo Camera
1

1

1

1

1

1
Graphical View for Motion Tracking
1
Lens Distortion Support
1

1
Motion Camera
1

1

1
Motion Tracker
1
Objekt Tracker
1
Rendering
Ambient Occlusion
1

1

1

1

1

1
Camera white balance
1

1

1

1

1

1
Color profile support
1

1

1

1

1

1
Embree Integration
1

1

1
Global Material Override
1

1

1

1

1
Light Mapping
1

1

1

1

1
Linear workflow
1

1

1

1

1

1
Multi-Pass output
1

1

1

1

1

1
Normal Pass
1

1

1

1

1
Object buffers – specify unique alpha channels per object
1

1

1

1

1

1
Physical Render Engine
1

1

1
Position Pass
1

1

1

1

1

1
Pyrocluster volumetric particle rendering
1

1
Radiosity maps
1

1

1

1

1
Render Queue batch rendering system
1

1

1

1

1
Render instances
1

1

1

1

1

1
Render up to 128,000 pixels square / 32 bits per pixel
1

1

1

1

1

1
Sketch and Toon
1

1
Stereoscopic Rendering
1

1

1

1

1
Sub-Surface Scattering
1

1

1
Universal Sampler (GI-QMC)
1

1

1

1

1
Team Render (3 Nodes)
1

1
Team Render (unlimited Nodes)
1
Animacja
ASCII animation import
1

1

1

1

1
Automatic keyframing
1

1

1

1

1

1
Constant Velocity option per track
1

1

1

1

1

1
Constraints: PSR, Up-Vector, Clamp, Mirror, Parent, Aim, Spring
1

1

1

1

1
Driver tag
1
F-Curve Snapshot and Reduced Modification curves
1

1

1

1

1
Interaction Tag
1

1

1

1

1
Keyframe baking
1

1

1

1

1
Keyframe reduction
1

1

1

1

1
Non-linear animation / motion mixing system
1

1

1

1

1
PowerSlider animation toolbar for playback and keyframe manipulation
1

1

1

1

1

1
Timeline – up to four timeline windows with customizable track display and dopesheet or F-Curve view modes
1

1

1

1

1

1
XPresso
1

1

1

1

1

1
New Parent Constraint workflow
1

1

1

1

1
Shift Priority Tag
1

1

1

1

1
Animacja postaci
Auto weighting
1

1

1

1

1
CMotion
1
Character Object
1
Joints with full dynamic IK
1

1

1

1

1
Mirror, Naming and Paint Tools
1

1

1

1

1
Muscle deformer
1
Point Cache tag
1

1

1

1

1
Pose Morph
1
Enhanced Quaternion workflow
1

1

1

1

1
Skin Deformer supports linear, spherical and blended deformation based on joints
1

1

1

1

1
Tension tag
1
VAMP tool for translating weights, morphs, selection, textures, Uvs and vertex maps between different geometry
1
Visual Selector
1
Weight Manager and tools
1

1

1

1

1
Weight effector
1

1

1

1

1
Enhanced Quaternion tag
1
MoGraph
Beat Shader
1

1
Cloner object
1

1
Effectors for Position, Scale, Rotation, Color, Time using Falloff, Shader, Random, Formula, Delay, C.O.F.F.E.E., Python, Inheritance, Sound, Spline, Step, Target, Time or Volume effectors
1

1

1
Fracture object
1

1

1
Matrix object
1

1
MoDynamics
1

1
MoExtrude
1

1
MoGraph Multi-shader
1

1
MoGraph Selection tag
1

1
MoInstance object
1

1
MoSpline parametric spline generator with L-system functionality
1

1
MoText object
1

1
PolyFX polygon fracture deformer
1

1
Tracer object
1

1
Enhanced MoGraph Caching
1

1
Push Apart Effector
1

1
ReEffector
1

1
Voronoi Fracturing
1

1
Weight Map and Weight Paintbrush
1

1
Symulacje
Aerodynamic Forces
1
Basic particle system
1

1

1

1

1
Breaking Connectors
1
Cloth Simulation
1
Feather object
1
Fur system
1
Guide-based Hair system
1
Hair instancing
1
Hair shading system with multiple speculars, texture-defined root and tip colors, and variable transparency, thickness, length, scale, frizz, kink, density, clump, tighten, displace, bend, curl, twist, wave, straighten
1
Hair styling tools: Move, Scale, Rotate, Brush, Comb, Clump, Curl, Cut, Push, Straighten, Add Guides, Mirror, Set Roots
1
Joints, Springs, Motors
1
Plastic & Breaking Springs
1
Rigid Body Dynamics
1
Rigid Body dynamics for MoGraph objects
1

1
Soft Body Dynamics
1
Spline dynamics
1
Thinking Particles
1
Integracja/połączenia
After Effects compositing exchange with 3D data
1

1

1

1

1
Apple Final Cut Pro compositing exchange
1

1

1

1

1
Apple Motion compositing exchange with 3D data
1

1

1

1

1
BodyPaint 3D exchange – 3ds Max, Maya, Softimage i Lightwave
1

1

1

1

1
CINEWARE compatible
1

1

1

1

1

1
CineMan Renderman-compliant bridge
1

1
Digital Fusion compositing exchange (tylko Windows)
1

1

1

1

1
Houdini Engine Bridge
1
Importer IGES
1

1
Formaty obrazów – płaskie z warstwami: PSD, TIFF, OpenEXR
1

1

1

1

1

1
Formaty obrazów – płaskie: HDR, DPX, RLA, RPF
1

1

1

1

1

1
Formaty obrazów: BMP, IFF, JPG, PICT, PNG, TARGA
1

1

1

1

1

1
Nuke exchange
1

1

1

1

1

1
Połaczenie Okino – efektywna wymiana danych z formatami CAD przez opcjonalne oprogramowanie PolyTrans  (tylko Windows)
1

1
Photoshop exchange
1

1

1

1

1

1
Importer SketchUp
1

1
Obsługa DXF, DWG, 3DS, DAE, FBX 20xx, DEM, LWS, STL, VRML2, OBJ, COLLADA, Alembic x.x
1

1

1

1

1

1
Formaty Video: Avi, Quicktime
1

1

1

1

1

1
Substance Engine Integration
1

1

1

1

1

* Cinema 4D Lite makes important basic Cinema 4D functions available in Adobe After Effects CC. This version is not available as a standalone product. It is installed automatically with After Effects CC and can be upgraded to a full Cinema 4D version at very attractive pricing. More information is available here.